شركت درياپالا انرژي در سال 1382 به منظور ارائه خدمات طراحي در پروژه هاي صنعتي باگرايش نفت، گاز    و پتروشيمي با مشاركت خبرگان تخصص های مختلف مهندسي تاسيس گرديده و عضو جامعه مهندسان ایران بوده و در نظام رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در میان مهندسان مشاور بخش خصوصی ، حائز بالاترین رتبه در رشته صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، خطوط لوله نفت و گاز و همچنین تولید نیرو  می باشد .

درباره ما

پروژه ها

کارفرمایان

فایل ها

    بروشور

   رزومه