حسین بافته چی
مدیر عامل

 لیسانس مهندسی برق

√ دارای 20 سال سابقه

√  معاونت اجرايي

√ مديرپروژه

محمد باقر جاجان پور
رئیس هیئت مدیره

√ لیسانس مهندسی عمران

√دارای 22 سال سابقه

√مدير پروژه

√ مدير بخش سیویل،سازه و معماری

انوش مهرکار اصل
نايب رييس هيات مديره

 

√ لیسانس مهندسی برق (گرایش مخابرات)

√ دارای 21 سال سابقه

√ مدير پروژه

√ مدير بخش ابزاردقيق و کنترل

شاهین شجاع اردلان
عضو هیئت مدیره

√ لیسانس مهندسی برق

√ دارای 38 سال سابقه

محمد غله زاری
عضو هیئت مدیره

√ لیسانس مهندسی شیمی

√ دارای 32 سال سابقه

√ مدير پروژه

√ مدير قراردادها