شاهين شجاع اردلان
مدیر عامل

√ لیسانس مهندسی برق

√ دارای 38 سال سابقه

√ مدير بخش برق

انوش مهرکار اصل
نايب رييس هيات مديره

 

√ لیسانس مهندسی برق (گرایش مخابرات)

√ دارای 21 سال سابقه

√ مدير پروژه

√ مدير بخش ابزاردقيق و کنترل

محمد باقر جاجان پور
عضو هیئت مدیره

√ لیسانس مهندسی عمران

√دارای 22 سال سابقه

√مدير پروژه

√ مدير بخش سیویل،سازه و معماری

حسين بافته چی
عضو هیئت مدیره

 لیسانس مهندسی برق

√ دارای 20 سال سابقه

√  معاونت اجرايي

√ مديرپروژه

پیمان جعفری
دیرهرییس هیئت مدیره

√ لیسانس مهندسی شیمی

√ دارای 26 سال سابقه

√ مدير پروژه

√ مدير بخش ایمنی

√ مدرس دوره های آموزشی ایمنی، اعلام و اطفای حریق