کارفرما : شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي (EIED)
کارفرمای اصلی طرح :شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس
محل پروژه:استان خوزستان/ امیدیه
زمینه پروژه: تاسیسات روزمینی
ظرفیت : 124 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز
مدت قرارداد: 7 ماه

خدمات ارائه شده :

  طراحی تفصیلی،خدمات کنترل پروژه

شرح پروژه :

احداث واحد نمزدایی و فشار افزایی رگ سفید 1 و خطوط لوله شامل:
تاسیسات لانچر و رسیور
خط لوله 24 اینچ به طول تقریبی 1500 متر
خط لوله 14 اینچ به طول تقریبی 32 کیلومتر
فلر، شیر های بین راهی و …