کارفرما :شرکت گردآوران فراشبند
کارفرمای اصلی طرح : شرکت نیر پارس
محل پروژه: استان خراسان رضوی/ 25 کیلومتری شهر سرخس
زمینه پروژه: ذخیره سازی گاز شوریجه
ظرفیت :افزایش ظرفیت برداشت گاز از ۲۰ (در فاز اول) به ۴۰ میلیون مترمکعب در روز (در فاز دوم)
مدت قرارداد: 24 ماه

خدمات ارائه شده :

انجام خدمات مهندسی شامل صحه گذاری مطالعات طراحی پایه ، انجام خدمات طراحی تفصیلی و خدمات مهندسی کالا و تهیه نقشه های طبق ساخت

 

شرح پروژه :

مخزن گازی شوریجه D در میدان گازی خانگیران واقع در شمال شرق ایران، در مجاورت شهر سرخس، در سال 1388 به عنوان مخزن ذخیره سازی زیرزمینی گاز (UGS) معرفی شد و کلیه تاسیسات مورد نیاز برای تزریق و برداشت گاز در سال 1393 در فاز اول تاسیسات UGS شوریجه احداث شد.
با اجرای موفقیت آمیز فاز اول، پتانسیل ظرفیت ذخیره اضافی تایید شد و فاز دوم توسعه مخزن برنامه ریزی شد تا میزان ذخیره سازی گاز از 5/2 میلیارد متر مکعب به 5/4 میلیارد متر مکعب افزایش یابد. تولید روزانه نیز از ۲۰ میلیون مترمکعب به ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.
از جمله فعالیت های اصلی فاز دوم، تهیه طرح توسعه، مهندسی، تدارکات، حفاری، ساخت و راه اندازی فاز دوم، و بهره برداری و نگهداری یکپارچه کل سیستم (فاز اول و دوم) و تغذیه گاز به شرح زیر می باشد:
– حفر ۲۸ حلقه چاه تولیدی/تزریقی همراه با برق‌رسانی و احداث جاده‌های دسترسی، احداث تأسیسات سرچاهی و خطوط جریانی از محل چاه‌ها تا چندراهه ‌ها
–  احداث سه چندراهه و یک مرکز جمع‌آوری و توزیع گاز و خطوط جریانی اصلی تولید و تزریق گاز همراه با برق‌رسانی و احداث جاده دسترسی به آنها
–  احداث تأسیسات تزریق گاز با ظرفیت ۲۰ میلیون مترمکعب در روز
–  احداث تأسیسات پالایشگاهی برای فرآورش گاز به ظرفیت ۱۰ میلیون مترمکعب در روز
در پروژه حاضر، شرکت دریاپالا انرژی مسئولیت انجام خدمات مهندسی در چارچوب احداث خطوط جریانی و خطوط لوله فاز 2 پروژه به روش مهندسی، خرید و اجرا را بر عهده دارد.