کارفرما : شرکت پترو ایران کیش
 کارفرما اصلی طرح : شرکت پترو ایران
محل پروژه: استان های خوزستان و بوشهر
زمینه پروژه:
ظرفیت :
مدت قرارداد: یکسال

خدمات ارائه شده :

خدمات  مهندسی  و خدمات  نظارت عالیه تحت الارض شامل تهیه پیش بینی های زمین شناسی ، تهیه برنامه های حفاری و تکمیل چاه ، مهندسی کالای حفاری و … سطح الارض شامل  تهیه نقشه ها و مدارک در بخش های مهندسی فرایند ، سیویل ، سازه و معماری ، پایپینگ ، خط لوله ، مکانیک ، برق ، ابزار دقیق ، مخابرات ، بازرسی فنی  و مهندسی کالا

 

شرح پروژه :

خدمات مشاوره ، مهندسی و عملیات سطح الارضی و تحت الارضی پروژه های توسعه میادین نفتی و گازی