کارفرما :

شرکت نفت و گاز پرشیا / شرکت مهندسین ساخت و  بهره وری آرمان

کارفرمای اصلی طرح : شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

محل پروژه: استان فارس/ لامرد

زمینه پروژه: خطوط لوله انتقال نفت و گاز

ظرفیت: 15 میلیون متر مکعب در روز

مدت قرارداد: 26 ماه

خدمات ارائه شده :

مهندسی، خرید و اجراء به صورت مشارکت با شرکت انهار

شرح پروژه :

ایستگاه تقویت فشار گاز شامل لخته گیر و 4 عدد توربو کمپرسور