کارفرما :سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی  ایران(مجتمع فولاد میانه)
محل پروژه: استان آذربایجان شرقی/ میانه
زمینه پروژه:آب و فاضلاب
ظرفیت :270 متر مکعب بر ساعت
مدت قرارداد: 4 ماه

خدمات ارائه شده :

مهندسی، خرید و اجراء به صورت مشارکت با شرکت پارین پترو آب

 

شرح پروژه :

طراحی ،  خرید و اجراء  سیستم های اصلاح پیش تصفیه موجود RO و پیش تصفیه جدید آبهای غیر صنعتی ، اصلاح سیستم RO  موجود، طراحی و تامین و اجراء سیستم UF  جدید ، طراحی و تامین و اجراء سیستم های جانبی UF  و RO  ، اصلاح سیستم های الکتریکال و کنترل موجود و نصب تابلوهای جدید
تست و راه اندازی و آموزش سیستم های نصب شده