کارفرمای اصلی طرح : شركت پتروشیمی غدیر
محل پروژه: استان خوزستان/ بندر امام خمینی
زمینه پروژه: پالايشگاه نفت و گاز و صنايع پتروشيمي
ظرفیت : 
150 هزار تن وینیل کلراید مونومر(VCM) در سال
120 هزار تن پلی وینیل کلراید(PVC) در سال
مدت قرارداد:  2 ماه

خدمات ارائه شده : 

خدمات مشاوره، تهیه اسناد مناقصه و مشارکت در برگزاری مناقصه و انتخاب برنده

شرح پروژه :

ایستگاه تقویت فشار گاز شامل ۳ عدد توربو کمپرسور