کارفرما : مهندسین مشاور ناموران
 کارفرما اصلی طرح :پتروشیمی نوری
محل پروژه: استان بوشهر/عسلویه
زمینه پروژه:پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی
ظرفیت : –
مدت قرارداد: 14 ماه

خدمات ارائه شده :

خدمات  مهندسی  و خدمات  نظارت عالیه تحت الارض شامل تهیه پیش بینی های زمین شناسی ، تهیه برنامه های حفاری و تکمیل چاه ، مهندسی کالای حفاری و … سطح الارض شامل  تهیه نقشه ها و مدارک در بخش های مهندسی فرایند ، سیویل ، سازه و معماری ، پایپینگ ، خط لوله ، مکانیک ، برق ، ابزار دقیق ، مخابرات ، بازرسی فنی  و مهندسی کالا

شرح پروژه :

خدمات مشاوره ، مهندسی و عملیات سطح الارضی و تحت الارضی پروژه های توسعه میادین نفتی و گازی