کارفرما :شرکت ناموران
کارفرمای اصلی طرح : شركت پتروشيمي مهر پترو كيميا
محل پروژه: استان بوشهر/ عسلویه
زمینه پروژه:پالايشگاه نفت و گاز و صنايع پتروشيمي
ظرفیت :900 هزار تن پلی پروپیلن در سال 
مدت قرارداد: 15 ماه

خدمات ارائه شده :

طراحی تفصیلی، مدل سازی سه بعدی ، خدمات کنترل پروژه

شرح پروژه :

انجام خدمات مهندسی و طراحی واحد یوتیلیتی و آفسایت شامل طراحی لوله کشی،  مدل سازی سه بعدی ، طراحی یک کیلومتر Pipe rack ، طراحی سازه و خطوط زیرزمینی