کارفرما :شركت ملي گاز ايران
 کارفرما اصلی طرح :شركت ملي گاز ايران
محل پروژه: تمامی تاسیسات پالایشگاهی و آتشنشانی شرکت ملی گاز ایران
زمینه پروژه: ایمنی،  بهداشت و محیط زیست و پدافند غیر عامل
ظرفیت :
مدت قرارداد: 12 ماه

خدمات ارائه شده :

مطالعات ایمنی و بهبود شرایط واحدهای موجود

 

شرح پروژه :

در این پروژه خدمات زیر ارایه شد:
  • تدوین مدل ارزیابی ایمنی برای شركت ملي گاز ايران
  • انجام ارزیابی تمامی تاسیسات پالایشگاهی شامل شركت مجتمع گاز پارس جنوبي (12پالايشگاه، نيروگاه گاز بعثت، مخازن مشترك ميعانات گازي، انبار مكانيزه گوگرد، نيروگاه ايرانLNG ،تاسيسات مشترك پالايشگاهها)، شركتهاي پالايش گاز
    پارسيان، فجرجم، بيدبلند، سرخون و قشم، شهيد هاشمي نژاد، ايلام و مجتمع پالايشگاهي و تاسيسات ذخيره سازي سراجه
  • ارایه راهکاری اصلاحی
  • رتبه بندی پالایشگاهها
  • تدوین 4 دستورالعمل برای ایستگاههای آتشنشانی و آتش نشانها