کارفرما :پتروشیمی غدیر
محل پروژه: استان های خوزستان و بوشهر
زمینه پروژه: اعلان و اطفاء حریق
ظرفیت :
مدت قرارداد: 4 ماه

خدمات ارائه شده :

مهندسی و طراحی سیستم اعلان حریق

 

شرح پروژه :

طراحی سیستم اعلان حریق و مانیتورینگ یکپارچه تمام اماکن صنغتی و اداری پتروشیمی غدیر