کارفرما : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

محل پروژه:
استان های تهران، اصفهان ،خوزستان، چهارمحال بختیاری
زمینه پروژه:اعلام و اطفاء حریق
ظرفیت : 2000 مترمکعب در ساعت
مدت قرارداد: 36 ماه

خدمات ارائه شده :

نظارت عالیه و کارگاهی

شرح پروژه :

نظارت عالیه و کارگاهی سیستم های اعلان و اطفاء حریق اتوماتیک مراکز انتقال نفت خام مارون 1 الی 8 و مراکز انتقال نفت فرآورده و نفت خام ری
نظارت عالیه و کارگاهی احداث ساختمان رستوران و سالن اجتماعات مرکز انتقال نفت فرآورده ری
نظارت عالیه و کارگاهی تعویض پوشش خط لوله ارتباطی مارون 6 و7